آچار جغجغه

آچار اسپیس یا آچار جغجغه از زیر مجموعه آچارهای بکس می باشد که سیستم عمل کرد آن طوری طراحی گردیده است که در دو جهت موافق و مخالف عقربه های ساعت کارکرد دارد شما میتوانید جهت آن را با اهرمی که روی آن تعبیه شده است تعیین نمایید.

سری آچار دارای چرخ دنده و سیستم هرزگرد می باشد که این مکانیز باعث میگردد که کاربر به راحتی بتواند دو جهت از آن استفاده نمایید.

آچار اسپیس جغجغه ای باسری بکس آلن 5 جهت باز و بسته کردن اتصالات اسپیس فریم می باشد.