قیمت اسپیس فریم

سپیس فریم آبکاری طرح z

سازه‌های زیر یک متر بر حسب تعداد محاسبه می‌گردد.

15سانتی30 سانتی50 سانتی60 سانتی66 سانتی70 سانتی
15.00017.00027.00030.00031.00032.000

با متریال 16*1 – مسوار 5 – جوش co2 – آبکاری گالوانیزه

 

اسپیس فریم z متر طول: 36.000 تومان

اسپیس فریم z پررکاب متر طول: 38.000 تومان

اسپیس فریم کرو (منحنی) متر طول: 41.000 تومان

اسپیس فریم تمام لوله متر طول: 40.000 تومان

اتصال بست پروانه‌ای با پیچ و مهره هر عدد 3.000 تومان

 

[تعداد: 3    میانگین: 5/5]